เมื่อวันที่ 17 กรกฏาฯ 2561 ที่ผ่านมานี้ทางเราทีมงาน DroneProworks
มีโอกาสได้เข้าร่วมแสดงสินค้าและบริการของทางเราในงาน"นาวีวิจัย2018" ณ หอประชุมกองทัพเรือ ซึ่งมีโอกาสได้บรรยายสรุปสินค้าและบริการให้แก่ท่าน พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ได้รับฟังถึงเทคโนโลยีของทางเรา

สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ