ทางเราบริษัท​ ซิสทรอ​นิกส์​ จำกัด​ มีโอกาสได้รับเชิญจากบริษัทคู่ค้า​ RAMEPC​ International Group​ (TH)​ และ​ AGN (PH)​ ร่วมแสดงสินค้าและเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพความร้อนชนิดต่างๆ​ เมื่อช่วงระหว่างวันที่​ 22-23​ June, 2018 @SMX​ Hall 4 (Hall of Asia) ณ​ ประเทศฟิลิปปินส์

ต้องขอขอบคุณ​ความร่วมมือในครั้งนี้และในโอกาสถัดๆไปที่จะเกิดขึ้นอีก.